Pågående projekt. Bygget av Nairobiförorten Dandora påbörjades 1977 med finansiering från bland annat Världsbanken. Målet var att erbjuda högre levnadsstandard för de som redan då bodde i Nairobis informella bosättningar. Idag är resultatet av projektet tydligt: kriminaliteten är skyhög och många tvingas livnära sig på Dandora dumping site - en av kontinentens största soptippar. 
Ett av många exempel på hur västerländska biståndsmedel kan slå fel.